Δραστηριότητες

ΕΛΠΕ-ΛΑΡΚΟ Υβριδικό Εύβοια

Εχει υποβληθεί φάκελος για άδεια παραγωγής στη ΡΑΕ για υβριδικό σύστημα (αιολικό-αντλησιοταμιευτικό) ισχύος 4 ΜW (αιολικό πάρκο) και 3 MW εγγυημένη (στροβήλων) στην Εύβοια σε εκτάσεις ΛΑΡΚΟ.

Αναμενόμενη ετήσια παραγωγή 10.000 ΜWh.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε 10.000 τόνους ετησίως.

Go Back

Photos: