Δραστηριότητες

ΑΤΕΝ Ενεργειακή Φ/Β Σοφάδες Καρδίτσας 9MW

Άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 9MW στη θέση «Παλιούρες» Δ.Ε. Άρνης, Δήμου Σοφάδων,  Π.Ε. Καρδίτσας.

Αναμενόμενη ετήσια παραγωγή 12.600 ΜWh.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε περίπου 12.600 τόνους ετησίως.