Δραστηριότητες

ΕΛΠΕ-ΛΑΡΚΟ Ιεροπηγή Καστοριάς 20 MW

Άδεια παραγωγής για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 20 ΜW πλησίον του χωριού  Ιεροπηγή Καστοριάς.

Αναμενόμενη ετήσια παραγωγή 26.000 ΜWh.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε 24.700 τόνους ετησίως

 

Go Back