Δραστηριότητες

ΕΛΠΕ-ΛΑΡΚΟ Κούκος Καστοριά 10 MW

Άδεια παραγωγής για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 ΜW στη θέση «Κούκος» Καστοριάς σε εκτάσεις ΛΑΡΚΟ.

Αναμενόμενη ετήσια παραγωγή 13.000 ΜWh.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε 12.300 τόνους ετησίως

 

Go Back