Δραστηριότητες

ΕΛΠΕ-ΛΑΡΚΟ Λάβα δήμου Σερβίων Κοζάνης 13 MW

Άδειες παραγωγής για δύο φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 3 ΜW και 10 ΜW,  στη θέση «Λάβα»  του δήμου Σερβίων Κοζάνης σε εκτάσεις ΛΑΡΚΟ.

Αναμενόμενη ετήσια παραγωγή 17.500 ΜWh.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε 16.600 τόνους ετησίως.

Στάδιο αδειοδότησης: ΜΠΕ υπο εξέταση, προσωρινές προσφορές σύνδεσης

Επιστροφή