Δραστηριότητες

ΕΛΠΕ-ΛΑΡΚΟ Μαγούλα Βοιωτίας 20 MW

Άδεια παραγωγής για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 20 ΜW στη Βοιωτία σε εκτάσεις ΛΑΡΚΟ.

Αναμενόμενη ετήσια παραγωγή 27.500 ΜWh.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε 25.600 τόνους ετησίως.

Go Back