Δραστηριότητες

Δήμος Καρπενησίου 5 MW

Άδεια παραγωγής για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 4,99 ΜW με καύσιμη ύλη βιομάζα προερχόμενη κυρίως από υπολείμματα γεωργικής παραγωγής στο Δήμο Καρπενησίου, Ευρυτανίας

Αναμενόμενη ετήσια παραγωγή 39.800 ΜWh / έτος

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε 39.800 τόνους ετησίως

Go Back