Δραστηριότητες

Δήμος Πέλλας 5 MW

Άδεια παραγωγής για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 4,99 ΜW με καύσιμη ύλη βιομάζα προερχόμενη κυρίως από υπολείμματα γεωργικής παραγωγής στο Δήμο Πέλλας, Δυτική Μακεδονία.

Αναμενόμενη ετήσια παραγωγή 39.800 ΜWh / έτος.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε 39.800 τόνους ετησίως

Go Back