Δραστηριότητες

Δήμος Τρικκαίων Τρίκαλα 5 MW

Εχει υποβληθεί φάκελος για άδεια παραγωγής στη ΡΑΕ για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 4,99 ΜW με καύσιμη ύλη βιομάζα προερχόμενη κυρίως από υπολείμματα γεωργικής παραγωγής στο δήμο Τρικκαίων στα Τρικάλα.

Αναμενόμενη ετήσια παραγωγή 39.800 ΜWh / έτος.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε 39.800 τόνους ετησίως

 

Go Back