Ποιοι Είμαστε

Συνεργασία με τη ΛΑΡΚΟ

Τον Μάιο του 2011 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» και της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» για τη διερεύνηση ανάπτυξης Φ/Β σταθμών σε χώρους δραστηριοποίησης, χρήσης ή και ιδιοκτησίας της τελευταίας. Για το σκοπό αυτό συμφωνήθηκε επίσης η ίδρυση 2 θυγατρικών εταιρειών

  • «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε.» και
  • «ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε.»

σε κάθε μία από τις οποίες η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» συμμετέχει με 51% και η «ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με 49%.

Η συνεργασία της ΕΛΠΕ με τη ΛΑΡΚΟ ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι δύο εταιρείες διαθέτουν συμπληρωματικές δυνατότητες και εμπειρίες για την ανάπτυξη ενεργειακών έργων.

Τα ΕΛΠΕ διαθέτουν την τεχνογνωσία ανάπτυξης και διαχείρισης ενεργειακών έργων και ειδικότερα την ανάπτυξη ΑΠΕ μέσω μίας ομάδας έμπειρων και καταρτισμένων στελεχών και μηχανικών. Αναλαμβάνουν τη διαχείριση της ανάπτυξης των έργων και την παρακολούθηση και ολοκλήρωση των κατασκευών.

Η ΛΑΡΚΟ παρέχει τη γη και διαθέτει τις νομικές γνώσεις, τεχνική και διαχειριστική εμπειρία για τη χρήση και αξιοποίησή της, αλλά και τις αντίστοιχες υποδομές τόσο σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό όλων των βαθμίδων για τη διαμόρφωση του χώρου των μεταλλείων της που έχουν εξαντληθεί και την υλοποίηση των ΦΒ πάρκων.

Οι δύο θυγατρικές εταιρείες αναπτύσσουν ένα χαρτοφυλάκιο 147,5 MW φωτοβολταϊκών καθώς και αιολικά και υβριδικά έργα.