Όμιλος ΕΛΠΕ:
Πρωτοπόρος στον
ενεργειακό τομέα
της ΝΑ Ευρώπης

Ανάπτυξη σημαντικού
χαρτοφυλακίου
ηλεκτροπαραγωγής
από ΑΠΕ

Μείωση του Ομιλικού
αποτυπώματος άνθρακα κατά
250.000 τόνους
ετησίως

Total Renewables
Ηλεκτρική παραγωγή

55.813 GWh

Αποφυγή CO2 σε τόνους: Αποφυγή CO2 σε τόνους

55813

Υπολογίστε το
Ανθρακικό Αποτύπωμα

Υπολογίστε το ανθρακικό σας αποτύπωμα και συγκρίνετέ το με το ελληνικό και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο Το Ανθρακικό σας αποτύπωμα

Τα νέα μας
Δελτία Τύπου