Ποιοι Είμαστε

Ποιοι Είμαστε

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες) ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΛΠΕ. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά, φωτοβολταϊκά (Φ/Β) και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, διαφοροποιώντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο και συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου. Συγκεκριμένα στοχεύει σε 600 MW ΑΠΕ σε λειτουργία το 2025 και 2.000 MW το 2030.
Στην παρούσα περίοδο σε λειτουργία βρίσκονται:
– 7 Φ/Β σταθμοί σε ακίνητα του Ομίλου συνολικής ονομαστικής ισχύος 19 MW.
– Αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο Μεσσηνίας
– 17 Φ/Β συστήματα αυτό-παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό συνολικής ισχύος περίπου 270 kW, σε ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και ΒΡ
Υπό κατασκευή βρίσκεται φωτοβολταϊκό έργο συνολικής ισχύος 204 MW στην Κοζάνη, που είναι από τα μεγαλύτερα έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα και ανάμεσα στα μεγαλύτερα Φ/Β πάρκα στην Ευρώπη. Το έργο κατασκευάζεται από την εταιρεία JUWI και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 1ο τρίμηνο του 2022. Υπολογίζεται ότι θα παράγει ενέργεια 350 GWh ετησίως, ικανή να εξασφαλίσει την παροχή καθαρής ενέργειας μηδενικών εκπομπών για 75.000 νοικοκυριά, με ετήσιο όφελος σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 300.000 τόνων.
Η συνολική επένδυση θα ανέλθει σε €130 εκατ., με σημαντικό όφελος για την οικονομία ιδιαίτερα στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας, καθώς θα δημιουργηθούν πάνω από 300 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής και επίσης δεκάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας, οι περισσότερες των οποίων θα καλυφθούν από την τοπική κοινωνία.
Σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκονται:
– 3 Φ/Β έργα ισχύος 18,8 MW σε ακίνητα του Ομίλου (Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη)
– 1 μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από καύση βιομάζας (προερχόμενης από υπολειμματική γεωργία) ισχύος 4,7 MW στον Έβρο
– Χαρτοφυλάκιο 628 MW Φ/Β και 219 MW αιολικών έργων με άδεια παραγωγής
– Χαρτοφυλάκιο 208 MW Φ/Β έργων σε επίπεδο αιτήσεων βεβαίωσης παραγωγού, η αξιολόγηση των οποίων αναμένεται από τη ΡΑΕ
– Συστήματα αποθήκευσης με χρήση συσσωρευτών συνολικής ισχύος 300MW και χωρητικότητας 650MWh
Παράλληλα, η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες συνεχίζει να εξετάζει εξαγορές αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων υπό ανάπτυξη ή σε λειτουργία.
Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες ακολουθεί τις σχετικές με την Ασφάλεια και το Περιβάλλον (Α&Π) ομιλικές διαδικασίες σε σχέση με τη συμμόρφωση, τις αναφορές, τη διαχείριση και αποφυγή κινδύνων και ατυχημάτων, κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων αλλά και της λειτουργίας τους. Για κάθε νέο έργο ορίζεται υπεύθυνος μηχανικός Α&Π, ο οποίος παρακολουθεί τα σχετικά θέματα, επιβλέπει τις εργασίες και το στάδιο της Α&Π αδειοδότησης καθώς και τη διάρκεια ισχύος των σχετικών αδειών, επιλαμβάνεται δε της αναθεώρησής τους.