Υπολογιστής Ανθρακικού Αποτυπώματος

 • Εισαγωγή
 • Οικιακή Κατανάλωση
 • Αυτοκίνητο / Μηχανή
 • Δημόσια Μέσα Μεταφοράς
 • Αποτελέσματα

Τι είναι το ανθρακικό μου αποτύπωμα

Ο υπολογισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος από τη ΕΛΠΕ δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και σε πολίτες να:

 • Αναγνωρίσουν τις διεργασίες και τους πόρους που συμβάλλουν περισσότερο στο Ανθρακικό Αποτύπωμα και συνεπώς να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων
 • Οι επιχειρήσεις να ενισχύσουν τη φήμη της εταιρείας και των σημάτων τους με την επίδειξη ουσιαστικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Οι πολίτες να προστατεύσουν το περιβάλλον και να αναλάβουν δράση για την κλιματική αλλαγή

Υπολογίστε το δικό σας Ανθρακικό Αποτύπωμα:

Ξεκινήστε εδώ

Υπολογίστε τις εκπομπές σαςinfo

Παρακάτω μπορείτε να μάθετε πόσο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) εκλύεται στην ατμόσφαιρα ετησίως από τις καθημερινές δραστηριότητές σας.
Συμπληρώστε τα στοιχεία χωρίς να χρησιμοποιήσετε κόμμα ως διαχωριστικό (π.χ. 1000 κιλά ή 1000.67 kWh).

Αριθμός Μελών Οικογένειας
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Φυσικό Αέριο
Υγραέριο
Kg.
Ηλεκτρική Κατανάλωση
kWh
Μ΄σος αριθμός λαμπτήρων χρησιμοποιούμενων καθημερινά
Λαμπτήρες πυρακτώσεως
Λάμπες Αλογόνου

Υπολογίστε τις εκπομπές σας

Παρακάτω μπορείτε να μάθετε πόσο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) εκλύεται στην ατμόσφαιρα από τις μετακινήσεις σας μέσα στο έτος.
Το κάθε ταξίδι υπολογίζεται με επιστροφή.

Χρησιμοποιείτε ιδιωτικά μέσα μεταφοράς:
Μεταφορικά Μέσα
Βενζίνη
Κυβικά:
χλμ

Υπολογίστε τις εκπομπές σας

Παρακάτω μπορείτε να μάθετε πόσο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) εκλύεται στην ατμόσφαιρα ετησίως από τις καθημερινές σας μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Το κάθε ταξίδι υπολογίζεται με επιστροφή.

Με αεροπλάνο
Κανένα ταξίδι σε ετήσια βάση:

Εντός Ελλάδος
Εκτός Ελλάδος
Overseas

Με τρένο
Κανένα ταξίδι σε ετήσια βάση

Εντός Ελλάδος

Με πλοίο
Κανένα ταξίδι σε ετήσια βάση:

Εντός Ελλάδος

Αποτελέσματα του Ατομικού σας Ανθρακικού Αποτυπώματος

Το ανθρακικό σας αποτύπωμα είναι:
τόνοι CO2 ετήσια
Είναι χαμηλότερο από τον ελληνικό μέσο όρο Είναι ίσος με τον ελληνικό μέσο όρο Είναι μεγαλύτερος από τον ελληνικό μέσο όρο

 • Το ανθρακικό σας αποτύπωμα
 • Ελληνικός μέσος όρος ανθρακικού αποτυπώματος
 • Ευρωπαϊκός μέσος όρος ανθρακικού αποτυπώματος