Νέα

Άρθρο: Οι ενεργειακές προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος: η προσέγγιση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

21/10/2012

Ο τομέας της ενέργειας είναι από τους πλέον νευραλγικούς της οικονομίας και της κοινωνίας καθώς η ενέργεια αποτελεί είδος πρώτης ανάγκης στη χώρα μας και στις περισσότερες οικονομίες του κόσμου. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να υπάρχουν ισορροπημένες στρατηγικές που να αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα τις 3 βασικές προκλήσεις της ενέργειας: το ανταγωνιστικό κόστος, την ασφάλεια εφοδιασμού και την προστασία του περιβάλλοντος. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις και συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση της απόδοσης. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι, οι συνολικές επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας από σήμερα μέχρι το 2035 θα ανέλθουν σε 38 τρισ. δολάρια ή 1,5 τρισ. δολάρια ετησίως.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και διεθνώς, επένδυσε σχεδόν 3 δισ. ευρώ την πενταετία 2008-2012 ενώ παράλληλα, μέσω στοχευμένων προγραμμάτων βελτίωσης της απόδοσης στο σύνολο των δραστηριοτήτων του, εξοικονόμησε περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίως. Αξίζει να αναφερθεί κανείς ιδιαίτερα στην αναβάθμιση του διυλιστηρίου της Ελευσίνας, ύψους 1,2 δισ. Ευρώ, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο παράγει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών (κυρίως diesel μηδενικού θείου), συνεισφέρει στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας μέσω εξαγωγών αξίας 2-3 δισ. ευρώ ετησίως και δημιουργεί 165 νέες θέσεις εργασίας ενώ ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές όλων των ρύπων σε σχέση με την προηγούμενή του λειτουργία.

Σήμερα, το πετρέλαιο αποτελεί τη βασικότερη πηγή ενέργειας για τον πλανήτη καλύπτοντας το 1/3 των παγκόσμιων αναγκών. Ποια θα είναι όμως η εικόνα στο μέλλον; Ακούμε συχνά ότι το πετρέλαιο εξαντλείται. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, κυρίως χάρη στα ολοένα αυξανόμενα μη συμβατικά αποθέματα πετρελαίου. Τα εκτιμώμενα αποθέματα σήμερα επαρκούν για δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χρόνια. Όμως, το κόστος ανακάλυψης και εξόρυξης του πετρελαίου (κυρίως των μη συμβατικών τύπων) βαίνει αυξανόμενο, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις υψηλές και κατά κανόνα αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου τα τελευταία χρόνια. όπως, λοιπόν, η εποχή του λίθου τελείωσε όχι γιατί εξαντλήθηκαν οι πέτρες αλλά γιατί ο άνθρωπος μπόρεσε να αξιοποιήσει άλλα, αποτελεσματικότερα υλικά, έτσι και η εποχή του πετρελαίου θα τελειώσει κάποτε επειδή ο άνθρωπος θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί εναλλακτικές πηγές ενέργειας με τρόπο πιο αποτελεσματικό σε σύγκριση με το πετρέλαιο.

Η αποστολή του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι να παρέχει «Ενέργεια για Ζωή», δηλαδή να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής αποδοτικότητας στον τομέα της ενέργειας, στην ελληνική και διεθνή αγορά, με τρόπο βιώσιμο για την κοινωνία και το περιβάλλον. Για να εξακολουθήσουμε να εκπληρώνουμε με επιτυχία την αποστολή μας για πολλά χρόνια ακόμα, είναι απαραίτητο να εξελιχθούμε σε έναν καινοτόμο, αξιόπιστο και ανταγωνιστικό προμηθευτή των ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών του μέλλοντος.

Για το σκοπό αυτό, παρακολουθούμε στενά τις τάσεις των αγορών και της τεχνολογίας, εκμεταλλευόμαστε την ηγετική μας θέση στην αγορά, τις υφιστάμενες υποδομές και την τεχνολογική εμπειρία μας, επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες και προσφέρουμε πρώτοι νέα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα:

  • Υποστηρίζουμε στοχευμένα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, σε τομείς όπως τα βιοκαύσιμα 2ης και 3ης γενιάς (παραγωγή βιοντήζελ από χρησιμοποιημένα τηγανέλαια και βιοκαύσιμα από άλγη), οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το υδρογόνο και η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Μέσω της θυγατρικής μας ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, αναπτύσσουμε χαρτοφυλάκιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 100 MW και αποφυγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα άνω των 250.000 τόνων ετησίως. Ήδη, οι πρώτοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί μας λειτουργούν εντός ή πλησίον των βιομηχανικών εγκαταστάσεων του Ομίλου και σύντομα σε πρατήρια της εμπορικής θυγατρικής μας ΕΚΟ ΑΒΕΕ ενώ έργα συνολικής ισχύος 180MW (φωτοβολταϊκά, βιομάζα, αιολικά, υβριδικά) βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Μεγάλο μέρος των ανωτέρω έργων αναπτύσσονται σε συνεργασία με τον Όμιλο ΛΑΡΚΟ, μέσω δύο κοινών εταιριών στις οποίες η ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ κατέχει το 51% και η ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ το 49%.
  • Προγραμματίζουμε επενδύσεις σε εταιρείες τεχνολογικής καινοτομίας με έμφαση σε τεχνολογίες συμβατές με το επιχειρηματικό μοντέλο, τα πάγια, τις υποδομές και την εμπειρία μας αλλά και σε τεχνολογίες που αντισταθμίζουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο των παραδοσιακών δραστηριοτήτων μας.
  • Είμαστε οι πρώτοι που προσφέρουμε νέα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ελλάδα. Ήδη, σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων υπάρχουν σε πρατήρια καυσίμων της ΕΚΟ ΑΒΕΕ ενώ φιλοδοξούμε σύντομα να εγκαταστήσουμε και τον πρώτο σταθμό ανεφοδιασμού οχημάτων με υδρογόνο.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με συνέπεια και σταθερότητα, συνεχίζουν να επενδύουν στην τεχνολογία και τον άνθρωπο, διασφαλίζοντας τη θέση τους ως ένας σύγχρονος και σημαντικός ενεργειακός όμιλος στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Γ. Αλεξόπουλος
Ο Γ. Αλεξόπουλος είναι Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ.

More News