Νέα

Δελτίο Τύπου: Τέθηκε σε λειτουργία φωτοβολταϊκός σταθμός στις οροφές τριών κτιρίων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις ΕΛ.ΠΕ. Ελευσίνας, ισχύος 256 kW

16/07/2012

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ηλέκτριση και τέθηκε σε λειτουργία φωτοβολταϊκός σταθμός της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ισχύος 256 kW.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός εγκαταστάθηκε στις οροφές τριών κτιρίων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. στην Ελευσίνα, ενώ η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται σε 377.000 kWh.
Σημειώνεται ότι, ένας ακόμη φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 500 kW, ιδιοκτησίας της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες, βρίσκεται ήδη σε λειτουργία σε γήπεδο πλησίον των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας. Η συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας και των δύο έργων εκτιμάται σε 1.100.000 kWh, που καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα ενός μικρού ελληνικού χωριού (110 οικογενειών).

Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος στα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας έτσι στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σκοπός είναι η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου κατά τουλάχιστον 250.000 τόνους ετησίως, αντισταθμίζοντας μέρος των εκπομπών CO2 που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες του.

Στο χαρτοφυλάκιο έργων της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες ήδη περιλαμβάνονται φωτοβολταϊκά έργα σε λειτουργία, υπό υλοποίηση και έργα που έχουν υποβληθεί προς αδειοδότηση στη ΡΑΕ, συνολικού μεγέθους άνω των 160 MW, ένα έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος 4,7MW καθώς και σειρά επιπλέον έργων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικό, υβριδικό), που θα υποβληθούν στη ΡΑΕ τους προσεχείς μήνες.

Τα παραπάνω έργα ανήκουν είτε εξ ολοκλήρου στην ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες είτε σε 2 θυγατρικές εταιρίες στις οποίες η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες κατέχει το 51% και η ΛΑΡΚΟ Ενεργειακή το 49%.

Παράλληλα, η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες επενδύει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στις ΑΠΕ, με στοχευμένη υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς.

More News