Νέα

Δελτίο Τύπου: Τέθηκε σε λειτουργία ο πρώτος φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 500kW, της ΕΛ.ΠΕ. στην Ελευσίνα

26/04/2012

Στις 24 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ηλέκτριση και τέθηκε σε λειτουργία ο πρώτος φωτοβολταϊκός σταθμός της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ισχύος 500kW.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός βρίσκεται στη θέση Βλύχα, Αττικής, παρακείμενος των βιομηχανικών εγκαταστάσεων Ελευσίνας, ενώ η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται σε 740.000kWh.
Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος στα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας έτσι στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σκοπός είναι η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου κατά τουλάχιστον 250.000 τόνους ετησίως, αντισταθμίζοντας μέρος των εκπομπών CO2 που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες διύλισης και ηλεκτροπαραγωγής.

Στο χαρτοφυλάκιο έργων της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες ήδη περιλαμβάνονται φωτοβολταϊκά έργα υπό υλοποίηση και έργα που έχουν υποβληθεί προς αδειοδότηση στη ΡΑΕ συνολικού μεγέθους άνω των 90 MW, ένα έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος 4,7MW καθώς και σειρά επιπλέον έργων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικό, υβριδικό), που θα υποβληθούν στη ΡΑΕ τους προσεχείς μήνες.
Παράλληλα, η ΕΛΠΕ επενδύει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στις ΑΠΕ, με στοχευμένη υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς.

More News