Δραστηριότητες

Αιολική Ενέργεια και Υβριδικά

Στο επιχειρηματικό πλάνο της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ είναι η ανάπτυξη αιολικών πάρκων και σε συνεργασία με τη ΛΑΡΚΟ αιολικών και υβριδικών (αιολικο – υδροηλεκτρικό) μονάδων σε εκτάσεις της τελευταίας.