Δραστηριότητες

Τυχερό Σουφλίου Έβρου 4,7 MW

Άδεια παραγωγής για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 4,7 ΜW με καύσιμη ύλη βιομάζα προερχόμενη κυρίως από υπολείμματα γεωργικής παραγωγής στο δήμο Σουφλίου του Έβρου.

Αναμενόμενη ετήσια παραγωγή 37.300 ΜWh / έτος.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε 37.300 τόνους ετησίως

Go Back