Δραστηριότητες

ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ Κωδωνότρυπα Δ. Σερβίων Π.Ε. Κοζάνης 16,4 MW

Άδεια παραγωγής για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 16,4 ΜW στη θέση «Κωδωνότρυπα» του Δήμου Σερβίων Π.Ε. Κοζάνης.

Αναμενόμενη ετήσια παραγωγή 27.500 ΜWh.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε 27.500 τόνους ετησίως.

 

Go Back