Δραστηριότητες

Βλύχα Μάνδρας 500 kW

Ισχύς496 kW
Φ/Β Γεννήτριες6.202 Φ/Β (thin film) First Solar 80Wp έκαστη
ΜετατροπέαςΚεντρικός SMA, ισχύος εξόδου 550 kVA AC
Παραγόμενη Ενέργεια740 MWh/έτος
Αποφυγή CO2740 τόνοι/έτος

Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 500kW στη θέση Βλύχα Μάνδρας, ιδιοκτησίας ΕΛΠΕ.

Σε λειτουργία από τον Απρίλιο 2012 με ετήσια παραγωγή 740 ΜWh.

Go Back