Δραστηριότητες

Οροφές Βιομηχανικής Εγκατάστασης ΕΛΠΕ Ελευσίνας (ΒΕΕ) 256 kW

Ισχύς256 kW
Φ/Β Γεννήτριες1.092 Φ/Β Schott Poly, 235 Wp έκαστη
Μετατροπέαςstring SMA, 15 τεμάχια τύπου Sunny Tripower 17000 TL, 17 kWp έκαστος
Παραγόμενη Ενέργεια377 ΜWh/έτος
Αποφυγή CO2377 τόνοι/έτος

Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 256 kW, στις οροφές τριών κτιρίων εντός των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων των Ελληνικών Πετρελαίων στην Ελευσίνα.

Σε λειτουργία από τον Ιούνιο 2012 με ετήσια παραγωγή 377 ΜWh.

Go Back