Δραστηριότητες

ΕΛΠΕ Βιομηχανική Εγκατάσταση Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) 4 MW

Ισχύς4 MW
Φ/Β γεννήτριες12.483 Φ/Β τύπου S-Energy SN320P-10 του οίκου SEnergy, 320Wp έκαστη
ΜετατροπείςΚεντρικοί, τύπου SMA 1000CP XT
Παραγόμενη ενέργεια5.250 MWh/έτος
Αποφυγή CO25.250 τόνοι/έτος

Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 4 ΜW, σε έκταση εντός των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων των Ελληνικών Πετρελαίων στη Θεσσαλονίκη.

Σε λειτουργία από τον Οκτώβριο 2017 με ετήσια παραγωγή 5.250 MWh.

Go Back