Δραστηριότητες

ΕΛΠΕ-ΛΑΡΚΟ Χαλίκια Δ. Σερβίων Π.Ε. Κοζάνης 27,5 MW

Άδειες παραγωγής για δύο φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 30 ΜW και 25 MW στη θέση «Χαλίκια» του δήμου Σερβίων Κοζάνης.

Αναμενόμενη ετήσια παραγωγή 37.000 ΜWh.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε 37.000 τόνους ετησίως

 

Go Back