Δραστηριότητες

Αιολικό 6,8 MW Πύλος Μεσσηνίας

Αιολικό πάρκο ισχύος 6,8 MW στον Αγ. Αθανάσιο, Πύλου Μεσσηνίας, αποτελούμενο από 8 ανεμογεννήτριες τύπου G52-850 της εταιρείας GAMESA ισχύος 850 kW η καθεμία.

Σε λειτουργία από τον Αύγουστο 2013.

Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργριας του αιολικού πάρκου εκτιμάται σε 13.900 ΜWh.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε 13.900 τόνους ετησίως.

Go Back