Δραστηριότητες

Οροφές ΕΚΟ ΣΕΑ Ασπροπύργου 43,5 kW

Ισχύς43,5 kW
ΦΒ γεννήτριες164 ΦΒ Yingli Poly, 265 Wp έκαστη
Μετατροπέαςstring SMA, 3 τεμάχια τύπου Sunny Tripower 10000TL, 15000TL, 17000 TL

Δύο φωτοβολταϊκοί σταθμοί σε ισάριθμες οροφές των πρατηρίων υγρών καυσίμων των πρατηρίων ΕΚΟ του ΣΕΑ Ασπροπύργου συνολικής ισχύος 43,5 kW.

Πρατήριο προς αεροδρόμιο 33,5 kW. Πρατήριο προς Ελευσίνα 10 kW.

Σε λειτουργία από τον Νοέμβριο 2012 με ετήσια παραγωγή 61 ΜWh.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε περίπου 58 τόνους ετησίως.

Go Back