Δραστηριότητες

ΕΛΠΕ-ΛΑΡΚΟ Κωδωνότρυπα δήμου Σερβίων Κοζάνης 25 MW

Άδεια παραγωγής για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 25 ΜW στη θέση «Κωδωνότρυπα» του δήμου Σερβίων Κοζάνης.

Αναμενόμενη ετήσια παραγωγή 33.500 ΜWh.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε 32.000 τόνους ετησίως.

 

Go Back