Δραστηριότητες

Οροφή DIAXON Κομοτηνή 600 kW

Ισχύς600 kW
ΦΒ γεννήτριες2457 ΦΒ Canadian Solar Poly, 245 Wp έκαστη
Μετατροπέαςκεντρικός EFACEC PV 630

Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 600 kW, στην οροφή της Βιομηχανίας DIAXON στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.

Σε λειτουργία από τον Δεκέμβριο 2012 με ετήσια παραγωγή 680 ΜWh.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε 650 τόνους ετησίως.

Go Back