Δραστηριότητες

Σούρες Μάνδρας 2 MW

Άδεια παραγωγής για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2ΜW, σε έκταση ιδιοκτησίας των Ελληνικών Πετρελαίων στη θέση Σούρες-Βλύχα του δήμου Μάνδρας.

Αναμενόμενη ετήσια παραγωγή 2.950 ΜWh.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε 2.800 τόνους ετησίως

Go Back