Δραστηριότητες

ΕΛΠΕ Βιομηχανική Εγκατάσταση Ασπροπύργου (ΒΕΑ) 3,6 MW

Ισχύς3,6 MW
Φ/Β γεννήτριες11.248 Φ/Β S-Energy, 320Wp έκαστη
Μετατροπέας4 κεντρικοί SMA, 1000CP XT

Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 3,6 ΜW, σε έκταση εντός των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων των Ελληνικών Πετρελαίων στον Ασπρόπυργο.

Σε λειτουργία από το Φεβρουάριο 2018 με ετήσια παραγωγή 5.034MWh

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε περίπου 5.000 τόνους ετησίως.

Go Back

Photos: