Δραστηριότητες

Οροφές Βιομηχανικής Εγκατάστασης ΕΛΠΕ Ελευσίνας (ΒΕΕ) 256 kW

Ισχύς256 kW
ΦΒ Γεννήτριες1.092 ΦΒ Schott Poly, 235 Wp έκαστη
Μετατροπέαςstring SMA, 15 τεμάχια τύπου Sunny Tripower 17000 TL, 17 kWp έκαστος

Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 256 kW, στις οροφές τριών κτιρίων εντός των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων των Ελληνικών Πετρελαίων στην Ελευσίνα.

Σε λειτουργία από τον Ιούνιο 2012 με ετήσια παραγωγή 377 ΜWh.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε περίπου 334 τόνους ετησίως.

Go Back