Δραστηριότητες

ΕΛΠΕ Βιομηχανική Εγκατάσταση Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) 4 MW

Ισχύς4 MW
Φ/Β γεννήτριες12.483 Φ/Β S Energy, 320Wp έκαστη
Μετατροπείς4 κεντρικοί SMA, 1000CP XT

Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 4 ΜW, σε έκταση εντός των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων των Ελληνικών Πετρελαίων στη Θεσσαλονίκη.

Σε λειτουργία από τον Οκτώβριο 2017 με ετήσια παραγωγή 5.280 MWh.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε περίπου 5.280 τόνους ετησίως.

Go Back