Δραστηριότητες

Βλύχα Μάνδρας 500 kW

Ισχύς496 kW
ΦΒ Γεννήτριες6.202 ΦΒ (thin film) First Solar 80Wp έκαστη
ΜετατροπέαςΚεντρικός SMA, ισχύος εξόδου 550 kVA AC

Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 500kW στη θέση Βλύχα Μάνδρας, ιδιοκτησίας ΕΛΠΕ.

Σε λειτουργία από τον Απρίλιο 2012 με ετήσια παραγωγή 740 ΜWh.

Η αποφυγή CO2 εκτιμάται σε περίπου 700 τόνους ετησίως.

Go Back