Δραστηριότητες

Νέες Τεχνολογίες

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς, επενδύει υποστηρίζοντας ερευνητικά προγραμμάτα και πιλοτικές εφαρμογές εναλλακτικών τεχνολογιών κίνησης και γενικότερα τεχνολογικές καινοτομίες.

SMACC

ΠρόγραμμαErasmus Mundus ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (EMJMDs) Σε εξέλιξη
Φορέας ΕργουΕυρωπαϊκή ένωση
ΣυμμετέχοντεςΕΛΠΕ, UNIVERSITE DE MONS, ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, HERIOT-WATT UNIVERSITY, UNIVERSIDAD DEL PAIS VASC
ΑντικείμενοΈξυπνες πόλεις και κοινότητες
Ιστότοπος http://www.smacc-project.eu/index.html

PROOF

ΠρόγραμμαΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Σε εξέλιξη
Φορέας ΕργουΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ
ΑντικείμενοΚαινοτόμες Καταλυτικές Διεργασίες Αξιοποίησης Κλασμάτων Πετρελαίου Χαμηλής Αξίας για Παραγωγή Αναβαθμισμένων Καυσίμων και Πετροχημικών Πρώτων Υλών

SustProWaste

ΠρόγραμμαΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Σε εξέλιξη
Φορέας ΕργουΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ
ΣυμμετέχοντεςΕΛΠΕ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΑντικείμενοΑνάπτυξη πράσινων πρατηρίων αξιοποίησης αποβλήτων τροφίμων για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων υψηλής αειφορίας και προϊόντων προστιθέμενης αξίας

ΕΣΘΙΣΗΣ

ΠρόγραμμαΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Σε εξέλιξη
Φορέας ΕργουΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ
ΑντικείμενοΈξυπνο Σύστημα αισΘητήρων ανΙχνευσηΣ διαρροΗς σε αγωγούς μεταφοράΣ προϊόντων πετρελαίου σε περιβάλλον θορύβου (ΕΣΘΙΣΗΣ)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – PROMETHEUS

Πρόγραμμα
Ελληνο-γερμανική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διμερή έρευνα και καινοτομία Σε εξέλιξη
ΑντικείμενοΠρωτονιακοί και οξυγονικοί αγωγοί για συν-ηλεκτρόλυση CO2 / H2O και διερεύνηση για μετατροπή προς εναλλασσόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με μεθανόλη και άλλες χημικές ουσίες με στόχο την Ευρωπαϊκή βιωσιμότητα

The European PhD Hub

ΠρόγραμμαErasmus+ Βασική Δράση 2 Συμμαχίες Γνώσης Σε εξέλιξη
Φορέας ΕργουΕυρωπαϊκή ένωση, αριθμός αναφοράς: 588220-EPP-1-2017-1-LU-EPPKA2-KA
ΣυμμετέχοντεςEuropean University Foundation (coordinator), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., ΕΛΠΕ, University of Alcala, Advantic Systemas SL, Birmingham City University, Microsoft Research Ltd, University of Lodz, LSI Software SA
ΑντικείμενοΣυνεργασία για την καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών - Συμμαχίες γνώσης
Ιστότοπος http://phdhub.eu/

 

LIFE 2016 – BIOMASS C+

ΠρόγραμμαLIFE Σε εξέλιξη
Φορέας ΕργουΕυρωπαϊκή ένωση, αριθμός αναφοράς: LIFE16 CCM/GR/000044
ΣυμμετέχοντεςEKETA, BIOSTREAM, COMRA, ΕΛΠΕ, Universidad Politecnica de Madrid,Volterra Ecosystems SL
ΑντικείμενοΧαμηλού κόστους, παραγωγή βιοαιθανόλης με χρήση πράσινων καινοτόμων
πλωτών φίλτρων σε πολλαπλά υδάτινα σώματα,
Ιστότοπος http://biomasscarbonpositive.eu/

GREEN MEOH

ΠρόγραμμαCAPITA ERANET Ολοκληρώθηκε
Φορέας ΈργουΕυρωπαϊκή ένωση, αριθμός αναφοράς: FP7 CAPITA ERA-NET 13CAPITA-13-8B
ΑντικείμενοΣύνθεση μεθανόλης σε ατμοσφαιρική πίεση μέσα σε αντιοξειδωτικούς ηλεκτροχημικούς μεμβρανικούς αντιδραστήρες

HYDROSOL – PLANT

ΠρόγραμμαFP7 Ολοκληρώθηκε
Φορέας ΕργουΕυρωπαϊκή ένωση
ΣυμμετέχοντεςAerosol & Particle Technology Laboratory, DLR, CIEMAT, HYGEAR, ΕΛΠΕ
ΑντικείμενοΘερμοχημική παραγωγή υδρογόνου σε ηλιακό μονολιθικό αντιδραστήρα: κατασκευή και λειτουργία σταθμού 750 kWth
Ιστότοπος http://www.hydrosol-plant.certh.gr/root.en.aspx

MICROALGAE-BIO-PRODUCTS

ΠρόγραμμαFP7 Ολοκληρώθηκε
ΦορέαςΕυρωπαϊκή ένωση
ΑντικείμενοΒιώσιμη παραγωγή βιοκαυσίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας και βιοχημικών προϊόντων από μικροάλγη

Chorus: Green Energy Cluster

ΠρόγραμμαCLUSTERS Ολοκληρώθηκε
ΑντικείμενοΣυστάδα CHORUS για την Πράσινη Ενέργεια

 

Sustain Diesel

ΠρόγραμμαFP7 Ολοκληρώθηκε
ΦορέαςΕυρωπαϊκή ένωση
ΑντικείμενοΒελτίωση της βιωσιμότητας της Τεχνολογίας Παραγωγής Ντίζελ, μέσω της προώθησης ενός υβριδικού ντίζελ δεύτερης γενιάς, με χρήση ΑΠΕ