Δραστηριότητες

ΑΤΕΝ Ενεργειακή Φ/Β Σοφάδες Καρδίτσας 9MW

Ισχύς8,99 MW
ΦΒ Γεννήτριες27.260 Φ/Β Jinko Solar 330Wp
ΜετατροπέαςΚεντρικοί ABB PVS-58-1909kVA-J 4,2MW
Παραγόμενη Ενέργεια13.000MWh/έτος
Αποφυγή CO213.000 τόνοι/έτος

Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 8,99MW στη θέση «Παλιούρες» Δ.Ε. Άρνης, Δήμου Σοφάδων,  Π.Ε. Καρδίτσας.

Σε λειτουργία από τον Οκτώβριο 2018 με αναμενόμενη ετήσια παραγωγή 13.000 ΜWh.